MarinPool Outlet


Försäljning av överskottslager från nejdens båtindustri.
Största del nya ur produktion tagna varor, test modeller och en del använda.
Lagret lever och uppdateras varefter företagen kommer in med mera produkter.


MarinPool personal uthyrning

Behöver du arbetskraft, söker du jobb, har företaget extra arbetskraft att hyra ut?
Kontakta oss på MarinPool, vi fixar det! Båt- och byggnadsbranchen är vår specialitet.

Värdefull kompetens att förvalta

Båtbyggnadsbranchen utgör en betydande industrigren i Österbotten och har långa anor, speciellt i Jakobstadsnejden. Ett kunnande som överförts från generation till generation. MarinPool vill förvalta den gedigna hantverkarskickligheten och värdefulla kompetens som i hundratals år har funnits i nejden. Vi gör det genom att förmedla arbete till dagens skickliga hantverkare och på det sättet borga för att traditionen lever vidare i våra trakter.

MarinPool hyr ut och förmedlar arbetskraft samt utför projekt inom båtbranschen. Våra kunder finns inom båtindustrin. Vi skapar kundregister och håller kontinuerligt kontakt med företag och yrkesfolk i en bransch vi känner väl till. Personerna i vårt register är erkänt yrkesskickliga med ett specialkunnande inom båt- och byggnadsbranschen.